معرفی

هوش سازمانی (Business Intelligence) فناوری جدیدی است که پس از جمع آوری، ذخیره، پاکسازی، تجمیع، تحلیل و بازیابی اطلاعات فرایند تصمیم گیری را برای مدیران آسان می سازد. تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی در BI با ایجاد درک صحیحی از وضعیت فعلی، چشم انداز آینده کسب و کار سازمان را ترسیم نموده و در ارائه دیدگاه بلند مدت و استراتژیک به مدیران کمک می کند.

تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه هوش سازمانی مناسب برای دانشگاه تهران، - مانند دیگر سازمان ها در دنیا-، بهره مندی هر چه بهتر کاربران و مخصوصاً مدیران سطوح مختلف را از دانش نهفته در داده های مختلف ممکن نموده و علاوه بر آن با حرکت به سمت یکپارچه‌سازی در لایه داده، زمینه استقرار سازمان بلادرنگ را فراهم می‌نماید. در حال حاضر بیش از ۴۰ زیرسامانه در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و... در این سامانه قابل استفاده می باشد.