کارگاه‌های آموزشی

۱۶ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۸:۴۹ کد : ۴۵ کارگاه‌های آموزشی
تعداد بازدید:۹۸۳
کارگاه‌های آموزشی برگزار شده به شرح ذیل می‌باشد:
  • برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هوش سازمانی در روزهای ۱۱، ۱۹و ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۳ برای معاونان و مدیران دانشگاه تهران

  • برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هوش سازمانی در روزهای ۱۴، ۱۵و ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ برای مدیران و کارشناسان خبره دانشگاه تهران

  • برگزاری کارگاه آموزشی سامانه هوش سازمانی در روز ۳ خرداد سال ۱۳۹۱ برای مدیران و کارشناسان دانشگاه تهران