درخواست دسترسی

درخواست دسترسی به سامانه هوش سازمانی:

  • درخواست جدید:

در صورت تمایل برای دسترسی به هر یک از زیر سامانه‌های سامانه هوش سازمانی، لطفاً فایل درخواست دسترسی را از لینک زیر دانلود نموده و پس از تکمیل، آن را از طریق سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات با امضای بالاترین مقام مسئول برای ریاست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران ارسال نمائید تا بر اساس سند "سیاست‌های تعیین سطح دسترسی کاربران هوش سازمانی"، اقدامات لازم صورت گرفته و اطلاعات دسترسی به پست الکترونیکی شما ارسال گردد.

فایل درخواست دسترسی

  • درخواست فعال سازی مجدد:

به منظور فعال سازی مجدد دسترسی، لطفاً درخواست خود را به صورت نامه رسمی با امضا بالاترین مقام مسئول خطاب به رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی از طریق سامانه گردش مکاتبات دانشگاه ارسال نمائید.